Boken – Nyhetsradio

En bok om aktualitetsjournalistik som hörs!

Journalistik för radio

En handfast vägledning i konsten att göra bra och begriplig nyhetsjournalistik i radio. Boken handlar bland annat om hur man intervjuar för radio, hur man bygger ett nyhetsinslag och hur man hittar nyheter. En nödvändig bok för alla som studerar journalistik

Handfasta råd och kritiska synpunkter på radiojournalistik

Författarna – som båda har långt radiojournalistiskt förflutet – har arbetat om, uppdaterat och utökat sina uppskattade böcker från 1996 och 206. Ett helt nytt kapitel om sociala medier har tillkommit.

På ett enkelt och handfast sätt går de igenom nyhetsarbetet i radio. Men de delger oss också många – ofta kritiska – synpunkter på nyhets- och aktualitetsjournalistik i allmänhet.

Journalistutbildningar och internutbildning

Nyhetsradio lämpar sig mycket väl för journalistutbildningar på högskole- och folkhögskolenivå, samt för interutbildning inom radioföretagen. Också för medieprogrammen på gymnasienivå är den av stort intresse. Men även för den medieintresserade medborgaren har boken mycket att erbjuda; hur fungerar och tänker radiojournalister? En viktig fråga med tanke på radion är vårt mest utnyttjade massmedium.

Till Nyhetsradio hör också en samling exempel på god nyhetsradio som nås via menyn.

Kommentarer om Nyhetsradio

  • ”var skitbra; får en guldstjärna, lättsam med lärorik; Fantastisk” (Studenter vid Högskolan i Jönköping)
  • ”lättfattlig och ger handfasta råd” (BTJ)
  • ”en utmärkt bok /…/ bjuder på en gedigen genomgång /…/ rolig och engagerande” (Jönköpings-Posten)

Beställ boken

Beställs via www.carlssonbokforlag.se eller köps i boklådor eller via e-bokhandeln.