Eriks böcker

Böcker av Erik Lindfelt

Här hittar du en fullständig lista över de böcker som Erik skrivit eller medverkat i.

Tobaksböckerna presenteras under just Tobaksböcker här på sidan.

Nedan några böcker i urval

Vätterhem 75 – hem för livet under trekvarts sekel

Eriks bok om ett bostadsbolag, och om Jönköping, Sverige och världen, under åtta årtionden. Finns att köpa hos Vätterhems huvudkontor, Klostergatan 10, Jönköping, 036 – 19 94 00, eller på något av företagets områdeskontor. Pris 75 kronor.

Vätterhem

närma — en diktobildbok

Fångade ögonblick i naturen med dikter av Erik Lindfelt och fotografier av Stina Deurell.

Utgiven december 2012.
Läs och se mer!

närma – en diktobildbok

Moralpartiet – en bok om kds

En bok om kds. Erik Lindfelt. Carlsson Bokförlag 1991.

I boken beskrivs och analyseras de svenska kristdemokraternas väg från ett ”pingstparti”, långt ifrån maktens korridorer, till det politiska genombrottet som en viktig politisk aktör i regering och riksdag.

Författaren är uppvuxen i kristdemokraternas starkaste fäste.

Kan beställas via erik.lindfelt@outlook.com