Eriks böcker

närma — en diktobildbok

Fångade ögonblick i naturen med dikter av Erik Lindfelt och fotografier av Stina Deurell.

Utgiven december 2012.
Pris 100 kr inkl moms, porto tillkommer. Kan beställas via erik.lindfelt@comhem.se

Läs och se mer!

närma – en diktobildbok

Moralpartiet – en bok om kds

En bok om kds. Erik Lindfelt. Carlsson Bokförlag 1991.

I boken beskrivs och analyseras de svenska kristdemokraternas väg från ett ”pingstparti”, långt ifrån maktens korridorer, till det politiska genombrottet som en viktig politisk aktör i regering och riksdag.

Författaren är uppvuxen i kristdemokraternas starkaste fäste.

Kan beställas via erik.lindfelt@comhem.se

 

Här en lista över de  andra böcker Erik skrivit eller medverkat i:

 • Pengarna eller livet. En bok om miljökampen. Ordfront 1978. Antologi.
 • Det förlorade försprånget. Miljöförbundet 1982. Antologi.
 • Moralpartiet. En bok om kds. Carlssons 1991
 • Homosexualitet. En handbok för lärare. Folkhälsoinstitutet 1995. Tillsammans med Kerstin Särneö.
 • Nyhetsradio. En handbok som hörs. Sveriges Radios Förlag 1996. Tillsammans med Leif Eriksson.
 • Cigarrernas Värld. Carlssons 1999. Tillsammans med Leif Eriksson.
 • Den Goda Cigarren. Carlssons 2000. Tillsammans med Leif Eriksson
 • Homo i Folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950 – 2000. Anamma 2000. Antologi.
 • Oförtrutet. Bildade yttringar från tjugo års bokutgivning. Carlssons 2003. Antologi.
 • I Pipans Vänkrets. Carlsson 2004. Tillsammans med Anders Jansson.
 • Nyhetsradio. En bok om aktualitetsjournalistik. Carlssons 2006. Tillsammans med Leif Eriksson. (En omarbetad och delvis nyskriven version av boken ovan med samma huvudtitel).
 • Jönköpings kommun. De första 35 åren. Historiska Media 2007. Antologi.
 • Lyrik i Småland – Smålands författarsällskap 50 år. 2012. Antologi.
 • Närma – en diktobildbok. Eget förlag 2012. Tillsammans med Stina Deurell.
 • Mellan Gud – vandring i andliga landskap. Carlssons 2014. Se startsidan!
 • Småland – en kärleksförklaring. Votum och Smålands Akademi 2014. Antologi. http://www.votumforlag.se/index.php/item/144-mitt-hjaertas-smaland
 • Småland för mig. Smålands författarsällskap 2014. Antologi. Läs mer http://forfattarsallskap.se/2014/09/sallskapets-nya-bok-ar-har/
 • Nyhetsradio. En bok om aktualitetsjournalistik. Carlssons 2014. Tillsammans med Leif Eriksson. (Tredje reviderade upplagan.) Se särskild plats på sajten!

Tobaksböckerna presenteras under just Tobaksböcker här på sidan.