CV Erik Lindfelt

Om Erik Lindfelt

Några personliga rader

Född 1959 i Jönköping. Barndom i Vättersnäs (mellan Jönköping och Huskvarna), men känslomässigt förankrad i Hakarps socken, där jag tillbringat ungdomsår och har släktrötter. Sedan 1989 far till David som bor i Göteborg liksom sin mor Kerstin. Var pappaledig hösten 1990. Stort naturintresse, kan ses i markerna iförd stövlar, kikare, lupp och basker. Olika samhällsfrågor har engagerat mig sedan tidiga tonår, på senare år också mer och mer intresserad av livsåskådning och religion. Allmänt kulturintresserad. Ständigt lockad av god mat, god dryck och goda rökverk.

Utbildningar

 • 1975, Naturvetenskaplig linje, Sanda, Huskvarna
 • 1977, Social linje, Komvux, Jönköping
 • 1978, Värnplikt, A6, Jönköping
 • 1980, Journalisthögskola, Stockholm
 • 1983, vår Visingsö Folkhögskola, Brighton, Storbritannien

Hoppade av gymnasiet efter ett år, för att – vilket snart framgår – börja jobba. Avslutade sedan gymnasiestudierna på K
omvux. Värnplikten tillbringades som kokgruppchef. Våren i Brighton ägnades framförallt åt engelskstudier. Under åren har jag också gått en rad fortbildningar genom arbetet, bland annat i ledarskap.

Arbete

 •  1976, Fältbiologerna Småland, Björköby, distriktsinstruktör
 • 1978, sommar Södra Klinikerna, Jönköping, skötarvikariat
 • 1979, sommar dito
 • 1979, höst Fältbiologerna och Miljöförbundet, Stockholm, planeringsarbete inför kärnkraftomröstningen
 • 1980, sommar Radio Jönköping, Jönköping, reportervikariat
 • 1981, sommar dito
 • 1982, Radio Jönköping
 • 1986, vår Sydney, Australien, frilansarbete
 • 1987, sommar Ekot, Stockholm, reportervikariat
 • 1988, Ekot
 • 1993, Sveriges Radio, Jönköping
 • 2003, Kultur Jönköpings kommun, bibliotekschef
 • 2009, Lindfelt Information, frilansjournalist

Under åren vid Radio Jönköping var jag framförallt nyhetsreporter och sändningsledare, men också nyhetschef. Från Australien frilansade jag mot både radio och tidningar. Tiden på Ekot i Stockholm tillbringade jag som producent och reporter, bland annat ledde jag den dåvarande Konsumentekoredaktionen under en vår. När det gamla Lokalradiobolaget och Riksradion slogs ihop till Sveriges Radio återvände jag till Jönköping. Där har jag arbetat som riksreporter för Ekot, lokal nyhets- och aktualitetsreporter för P4, samt – under de senare åren – som reporter, programledare och producent för P1:s livsåskådningsredaktion och programmet Människor och Tro. Under radioåren har jag med regelbundenhet gjort reportageresor utomlands, bland annat till Sydafrika, Zimbabwe, Iran, Nederländerna och Peru. Har också vikarierat som radiokorrespondent i London en sommar. 

Från och med 2003 till och med augusti 2009 arbetade jag som bibliotekschef i Jönköpings kommun. Som sådan var jag ansvarig för kommunens 16 folkbibliotek (inklusive två bokbussar) med en budget på 40 miljoner kronor och ett 50-tal fast anställda plus många tim- och vikariatsanställda. Under mina år som bibliotekschef utvecklades bland annat programverksamheten med föreläsningar, debatter och andra arrangemang. Biblioteken kom också att synas i medierna betydligt mer än tidigare.

Vid sidan om arbetet på Sveriges Radio och på Stadsbiblioteket har jag ägnat tid åt undervisning i bland annat journalistik, bland annat vid Högskolan i Jönköping, Dramatiska Institutet, Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Ädelfors folkhögskola. Jag anlitas också ofta som ledare för olika debatter, utfrågningar och konferenser i vitt skilda ämnen. Föreläser bland annat om medie- och religionsfrågor i olika sammanhang. Har under flera år skrivit krönikor och medverkat med kommentarer i P1, P4 Jönköping och Jönköpings-Posten. Tidigare också Biblioteksbladet samt Kyrkans Tidning, Vi i Vätterhem och Jönköping Nu. Skriver regelbundet för Sändaren och Amos. Gjorde sommaren 2008 Tankar för dagen i P1. Vid sidan om detta har jag haft ett antal utrednings- och planeringsuppdrag. Bredvidsysslor har jag skött genom den enskilda firman Lindfelt Information. Från hösten 2009 är detta min heltidssysselsättning. 

Några böcker

som jag har skrivit tillsammans med andra, på egen hand eller har medverkat i: 

 • Pengarna eller livet. En bok om miljökampen. Ordfront 1978. Antologi.
 • Miljöstudieboken. Miljöförbundet 1980. Antologi.
 • Det förlorade försprånget. Miljöförbundet 1982. Antologi.
 • Naturvård i skogen. Fältbiologerna 1985. Antologi.
 • Moralpartiet. En bok om kds. Carlssons 1991
 • Homosexualitet. En handbok för lärare. Folkhälsoinstitutet 1995. Tillsammans med Kerstin Särneö.
 • Nyhetsradio. En handbok som hörs. Sveriges Radios Förlag 1996. Tillsammans med Leif Eriksson.
 • Cigarrernas Värld. Carlssons 1999. Tillsammans med Leif Eriksson.
 • Den Goda Cigarren. Carlssons 2000. Tillsammans med Leif Eriksson
 • Homo i Folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950 – 2000. Anamma 2000. Antologi.
 • Oförtrutet. Bildade yttringar från tjugo års bokutgivning. Carlssons 2003. Antologi.
 • I Pipans Vänkrets. Carlsson 2004. Tillsammans med Anders Jansson. 
 • Nyhetsradio. En bok om aktualitetsjournalistik. Carlssons 2006. Tillsammans med Leif Eriksson. (En omarbetad och delvis nyskriven version av boken ovan med samma huvudtitel).
 • Jönköpings kommun. De första 35 åren. Historiska Media 2007. Antologi. 
 • Lyrik i Småland – Smålands författarsällskap 50 år. 2012. Antologi. 
 • Närma – en diktobildbok. Eget förlag 2012. Tillsammans med Stina Deurell.
 • Mellan Gud – vandring i andliga landskap. Carlssons 2014
 • Småland – en kärleksförklaring. Votum och Smålands Akademi 2014. Antologi.
 • Småland för mig. Smålands författarsällskap 2014. Antologi.
 • Nyhetsradio. En bok om aktualitetsjournalistik. Carlssons 2014. Tillsammans med Leif Eriksson. (Tredje reviderade upplagan.)
 • Vätterhem 75 – Hem för livet under trekvarts sekel. Vätterhem 2017. 
 • Ur Smålands skafferi – folk, föda och färdigheter. Votum och Smålands Akademi 2018. Antologi. 
 • Jönköping lite grann från ovan. 2019. Fotobok av Bengt Ljunggren. 
 • Längst spåret – tågluffa genom Sverige. Brombergs 2020. Antologi.
 • Kristdemokraternas idéer. Ax:son Johnson-stiftelsen. 2020. Antologi.
 • Södra Vätterbygdens flora. Botaniska sällskapet Jönköping/SBF-förlaget. 2021. Antologi.
 • 50, 1971 – 2021, Jönköpings kommun. 2021.

Ideellt och delvis arvoderat arbete

har det blivit mycket av under årens lopp. 

Under 70-talet fram till början av 80-talet var jag starkt engagerad i miljörörelsen, framförallt Fältbiologerna och Miljöförbundet. Var bland annat ordförande i Fältbiologernas Smålansdistrikt, medlem av föreningens riksstyrelse samt ordförande i Miljöförbundets tidningskommitté.

I homorörelsen var aktivt inblandad från medio 80-tal till 90-talets början. Lokalt i RFSL, centralt som ordförande i stiftelsen som gav ut tidningen Reporter (numera QX).

Är (hyfsat) aktiv inom Svenska Kyrkan.

I Kulturhuset i Jönköping har jag haft olika förtroendeposter både före och efter åren i Stockholm 1988 – 92, senast som ordförande. 

Ingick i Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för verksamhet och användarkrav som verkade 2007 – 08. 

Mellan 2007 och 18 var jag ordförande i programrådet för Medie- och kommunikationsprogrammet vid Högskolan i Jönköping, mellan 2010 och 2015 ordförande i Smålands författarsällskap och mellan 2012 och 2016 ordförande i den professionella barn- och ungdomsteatergruppen Teateri samt mellan 2015 och 18 ordförande i Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Invaldes 2012 som ledamot av Smålands Akademi. Dess sekreterare sedan 2014. Ledamot av Alf Henrikson-sällskapets styrelse sedan 2019. 

Offentliga uppdrag

är däremot mer lätträknade. Sedan 1994 är jag utsedd av länsstyrelsen till förrättare vid registrering av partnerskap i Jönköpings kommun. Från 2007 gäller uppdraget även borgerliga vigslar. Från 2011 också utsedd att förrätta namngivningsceremonier. Jag har också ingått i Länsstyrelsens i Jönköping jämställdhetsråd.

Jönköping 2021