Vad Erik gör

Åtar mig ganska mycket, uppdragen hittills har varit mycket blandade.

  • Har under de senaste åren regelbundet skrivit för bland annat Kyrkans Tidning och Vi i Vätterhem.
  • Hörs fortfarande i Sveriges Radio.
  • Leder många offentliga samtal, debatter och konferenser i vitt skilda ämnen.
  • Föreläser också, framförallt på Högskolan i Jönköping där jag är med och leder flera kurser. Ämnena spänner från radiojournalistik, politisk kommunikation, religionsfrågor och homohistoria.
  • Är ordförande i Teateri www.teateri.se samt i Smålands författarsällskap www.forfattarsallskap.se . Innehar stol nummer 17 i Smålands akademi www.smalandsakademi.se .

 


Foto: Dag Jonasson