Vad Erik gör

Åtar mig ganska mycket, uppdragen hittills har varit synnerligen blandade.

  • Har under de senaste åren regelbundet skrivit för bland annat Jönköpings-Posten och Sändaren.
  • Hörs fortfarande ibland i Sveriges Radio.
  • Leder många offentliga samtal, debatter och konferenser i vitt skilda ämnen.
  • Föreläser också, framförallt på Högskolan i Jönköping där jag är med och leder flera kurser i bland annat radiojournalistik och politisk kommunikation.
  • Innehar stol nummer 17 i Smålands akademi www.smalandsakademi.se.


Foto: Dag Jonasson